Tarot-kortit ja keiju

March 15, 2022 0 Comments

Tarot-kortit ovat suosittu ja monimutkainen muoto arvailuun ja intuitioon. Ne sisältävät kuvakortteja, jotka antavat intuitiotietoa. Tarot-kortit on liitetty erilaisiin vaihtoehtoisiin uskontoon, ja se on aina ollut yhdistettynä magiaan ja henkilökohtaisen vahvuuden tunteeseen. Ne on kuitenkin useammin yhdistetty keijuihin.

Keijut voidaan nähdä eri lähestymistavoista. Yksi on henkiolentojen näkeminen – mukaan lukien omaleimaiset, pienet keijut, jotka esiintyvät myyteissä ja tarinoissa – toisena on symboolinen tapa kuvata jotain. Se mitä keijut edustavat ja kuinka niitä liitetään Tarot-kortteihin, riippuu myös intuitiosta ja viestien tulkinnasta.

Yleisin näkökulma on, että keijut edustavat syvempää olemassaoloa ja ilmentyvät intuition ja magian avulla. Keijut voidaan nähdä olevan osa tarinaa ja tulkita kortteja perustuen siihen, mitkä luonteenpiirteet elokuvassa tuntuvat meille suurimmalta. Kun tiedostamme, miten me liitymme tarinaan, voimme tuntea itsessämme pienen mystisen alueen, joka yhdistyy keijujen maailmaan tarot-korteilla tulkittuna. Näin voidaan myös saada uutta tietoa siitä, miten meidän henkilökohtainen maailmamme liittyy kaikkeen siihen, mitä meillä on fyysisellä maailmalla.

Kun tutustutaan tarpeeksi tarot-kortteihin ja oppii niistä, voi huomata, että keijut ovat melko tärkeitä elementtejä. Sen lisäksi että keijujen symboliopas auttaa kuratoimaan merkityksiä ja antamaan niihin syvempi tarkoitus se myös luo syviin omiin ajatuksiin nojaavia visualisointeja. Ymmärtämallamme yhdistymissuhde keijuihin voimme vapauttaa paremmin psyykkinen energia ja hyödyntämismahdollisuudet. Koko prosessi voimistaa intuition ohjaamista, intuition stemmojen merkitysten hyödyntämistä ja pohtimista kaikesta pimeydestä ja valosta, mitkä voivat hallita elokoamme.

Tarot-käytännössä ajatellaan, että tulkinnasta ja tulkintojen tekemisestä voitaisiin vastaanottaa apua mystisiltä voimilta. Näitä voimia kutsutaan usein keijuksi.

Keijut vastauksineen ovat vertauskuvallisia, eikä niillä ole informatiivista arvoa. Lisäksi myytti, legendat ja kertomukset näistä olennoista ovat vaihdelleet yli aikojen ja kulttuurien rajojen. Keijut voivat silti auttaa meitä saamaan yhteytemme mystiseen maailmaan – jota avaamme Tarot-korteilla.

Tarot-korteilla voimme tutkia uskoamme henkillökohtaiseen elämän merkitykseen ja antaa mahdollisuuden omalle pimeälle puolellemme. Ympyröidessämme keijujen symboliikkaa voimme löytää itsestämme uusia totuuksia ja kokemuksia.

Keijujen uskominen voi tuoda avaimen pysyvien vastausten löytämiseen suuriin parantaviin voimiin – voimaan joka on meissä itsessämme, mutta jota ei aina tunnisteta kaikkensa voimassa. Keijutyyppisiä olentoja voidaan yhdistellä myös elämän haasteisiin, saaden meidät katsomaan elämänironista otetta.

Halusitpa sitten muodostaa yhteyden mystiikan maailmaan tai hakemaan syvempi tapa suhdetta itseesi, keijujen symboliikka on ainutlaatuinen tapa tutustua ja hyödyntää tarot-kortteja tai haluatpa sitten viedä yleisemminkin hyvien parantavien voimien tuntemustasi syvemmelle tasolle – Tarot-kortti yhdessä keijujen symbolisoiman henkilöitymeravun kanssa tarjoavat uskomattoman työkalupakin maailmankaikkeuden undulaation interpretoimiseksumiseen ja avaamiseen!

Tarot-kortit saattavat tuntua mysteerisiltä ja pelottavilta, mutta ne voidaan käyttää voimakkaina työkaluina kehittämään itseämme – jopa löytämään keijujen maailma. Tarot tarjoaa meille mahdollisuuden saada parempi käsitys siitä, miten voimme parantaa elämäämme ja suorittaa inhimilliset yksinäisyytemme.

Keijut ovat osa Tarotiin liittyvien symbolien ja kuvioiden johdannaista suurta mysteeristettyyn maailmaan. Keijun vahvuuksia voidaan kutsua kuvastamaan eri ominaisuuksiamme, joiden ansiosta voimme oppia ja muuttua ihmisinä. Tarot-kortti antaa meille heidän antamsa viestin, joka voi auttaa meitä syventymällä heidän energioihinsa.

Kun tutkimme tarot-kortteja keiju näkökulmasta, voimme löytää itsestämme uteliaisuutta ja luovuutta. Voimme avata ajatuksiamme ja vaikuttaa paremmin elämiseemme. Tarot-kortit ovat hyvin yksilöllinen tapa havaita tai rationaalisesta itsestemme, ja voimme kokea emotionaalista vapautumista. Niillä on myös mahdollisuus tehdä visuaalisia yhteyksiä? erilaisiin tarinoihin, jotka auttavat meitä tuntemaan voimamme ja eliminoimaan mielen sotkuja.

Tarot-kortit ovat olleet käytössä jo vuosisatojen ajan, ja tarot-lukemisella on useita vanhoja traditioita, perinteitä ja uskomuksia. Tarot-korttien tarkoitus on auttaa ymmärtämään tulevaa ja selvittämään asioita. Tarot-korteilla voi myös hakea henkistä tai fyysistä apua ja opastusta.

Keijut ovat osa perinteisiä tapoja ja uskomuksia, jotka voidaan löytää jo useista kulttuureista. Keijuillakin voi olla erilaisia rooleja. Joissakin uskomuksissa ne voivat olla joko lohduttajia, kummituksia, enkelten tuojia tai opettajia. Keijujen on sanottu auttavan meitä muuttamaan elämiemme suuntaa, ennustamaan tulevaisuutta ja auttamaan meitä hakemaan selkoa tietyistä asioista.

Vaikka tarot-lukemisen ja keijuiden kanssa voi olla paljon samoja syviä merkityksiä ja uskomuksia, ei niiden keskinäinen suhde ole niin yksinkertaista. Monet tarot-lukijat voivat tehdä tarot-lueetonta keijulukua, kuten magneettiresonaattiota, johon voi sisältyä useita erilaisia keijukuvia ja -sanontoja. Toisaalta keijupyyteille voi olla hyödyllistä tarkastella asioita tarinan tapaan, joka voidaan liittää tarot-kortteihin.

Keijuja ei kuitenkaan pidä sekoittaa taianomaisiin voimiin tai todellisiin ihmiseen muistuttaviin olentoihin – ne ovat enemminkin symbolisia oppaita, jotka ohjaavat meitä vapaapurjehtimaan syvimpien salaperäisyyksien ja tarkoitusten äärellä. Mutta halutessasi voit työskennellä sekä keijujen että tarot-korttien kanssa, sillä molemmat ovat tehokas työkalu elämisen tiellesi.